Surowiec wtórny co to jest?

28 grudnia 2016

Surowiec – materiał przeznaczony do dalszej przeróbki. Surowce są produktami przemysłu wydobywczego, rolnictwa, leśnictwa lub powstają w wyniku przerobu odpadów. Surowce wtórne to odpady produkcyjne lub zużyte produkty nadające się do ponownego przerobu.

Wyczerpywanie się zasobów surowców stanowi coraz większy problem dla światowej gospodarki. Przypuszcza się, że w ciągu najbliższych kilku dziesięcioleci, zasoby niektórych surowców (np. ropy naftowej) mogą się całkowicie wyczerpać.

Dlatego też podjęto próby, mające na celu zmniejszenie ewentualnych efektów tego zdarzenia np. próby wprowadzania na rynek pojazdów elektrycznych lub powstawanie elektrowni napędzanych mocą odnawialnych źródeł energii np. pływów wodnych.

W północno-wschodniej Polsce występują niewydobyte złoża rud żelaza. Ich obecna eksploatacja mogłaby zaburzyć równowagę ekologiczną ekosystemu Podlasia, jak również wymagałaby znacznych nakładów finansowych.

źródło: wikipedia.org