Złom niewsadowy

28 marca 2017

Złom niewsadowy jest rodzajem złomu nienadającym się bezpośredniego wykorzystania w procesie stalowniczym. Wymaga on przerobu mechanicznego lub ręcznego w celu uzyskania odpowiednich wymiarów, formy i masy, jak również usunięcia zanieczyszczeń niemetalicznych i metalicznych zgodnie z dopuszczalnymi normami.

Złom niewsadowy dzieli się na poszczególne klasy:

N1 – blachy, rury, taśmy o grubości ścianek do 4mm. Jego wymiary maksymalne to 2000x1200x1000mm. Dopuszcza się zanieczyszczenie niemetaliczne i inne w ilości nie przekraczającej 2%.

N2 – blachy, rury, taśmy o grubości ścianek do 6mm, o wymiarach maksymalnych 1000x500x500mm. Dopuszcza się zanieczyszczenie niemetaliczne i inne w ilości nie przekraczającej 2%.

N4 – wióry długie i skłębione. Dopuszcza się zanieczyszczenie niemetaliczne i inne w ilości nie przekraczającej 2%.

N5 – konstrukcje, profile, rury do cięcia. o wymiarach maksymalnych 500x700x700mm. Dopuszcza się zanieczyszczenie niemetaliczne i inne w ilości nie przekraczającej 1,5%.

N6 – szyny kolejowe i tramwajowe o wymiarach maksymalnych. Dopuszcza się zanieczyszczenie niemetaliczne i inne w ilości nie przekraczającej 1%.

N7 – wielkogabarytowy do przerobu. Dopuszcza się zanieczyszczenie niemetaliczne oraz z powłoką ZN w ilości nie przekraczającej 2%.

N10 – inne niż w wyżej wymienionych klasach.