złom stalowy wsadowy

16 marca 2017

złom stalowy

Złom stalowy wsadowy jest typem złomu przeznaczonym do bezpośredniego wykorzystania w procesie stalowniczym. W zależności od postaci złomu, jego wymiarów i zanieczyszczenia jest on dzielony na poszczególne klasy, które określają jego wykorzystanie w procesie wytapiania stali.

Rodzaje i klasy złomu wsadowego określone wg PN-85/H-15000:

W1 – złom kawałkowy, pochodzący z przeróbki plastycznej. Posiada ścianki o grubości do 6mm, wymiary to 1000x500x500mm. Dopuszcza się zanieczyszczenia niemetaliczne nie dające się oddzielić w czasie przerobu złomu w ilości nie przekraczającej 2%.

W2 – złom kawałkowy poamortyzacyjny (np.: druty, pręty, taśmy). Ścianki o grubości do 4mm, wymiary to 1000x500x500mm. Dopuszcza się do 2% masy partii złomu z powłoką cynku lub z zanieczyszczeniem niemetalicznym.

W3 – złom kawałkowy bez wiórów i innych odcinków. Posiada ścianki o grubości do 8mm, wymiary maksymalne to 300x300x200mm. Dopuszczalne zanieczyszczenia niemetaliczne nie dające się oddzielić w czasie przerobu złomu nie może przekraczać 1,5 %.

W4 – złom kawałkowy jednolity posiada ściankę o grubości do 10 mm (np. odpady z kuźni, walcowni, tłoczni, stoczni lub szyny). Wymiary maksymalne 300x300x200mm. Dopuszczalne zanieczyszczenia niemetaliczne, które nie daje się oddzielić w czasie przerobu złomu nie może przekroczyć 1 %.

W5 – złom kawałkowy jednolity, którego ścianka nie może być grubsza niż 10 mm. Jego wymiary maksymalne to 1000x500x500mm. Nie posiada on dopuszczalnego zanieczyszczenia.

W6 – złom kawałkowy bez wiórów i innych odcinków, jego ścianki nie mogą być grubsze niż 6mm. Wymiary maksymalne to 500x300x200mm. Dopuszczalne zanieczyszczenia niemetaliczne nie dające się oddzielić w czasie przerobu złomu nie może przekraczać 1,5 %.

W7 – złom kawałkowy bez drutów. Jego ścianki nie mogą być grubsze niż 7mm. Maksymalne wymiary to 1000x500x500mm. Dopuszczalne zanieczyszczenia niemetaliczne nie dające się oddzielić w czasie przerobu złomu nie może przekraczać 1,5 %.

W8 – złom kawałkowy krótko cięty z odcinkami rur. Jego wymiary maksymalne to 1000x500x500 mm. Dopuszczalne zanieczyszczenia niemetaliczne nie może przekraczać 1,5 %.

W9 – paczki mechaniczne prasowane z blach i taśm i tym podobnych. Jego wymiary maksymalne to 2000x1000x800mm. Dopuszczalne zanieczyszczenia niemetaliczne nie może przekraczać 3%.

W10 – paczki mechaniczne prasowane z blach, taśm o wymiarach maksymalnych 600x500x300. Dopuszcza się zanieczyszczenia niemetaliczne nie dające się oddzielić w czasie przerobu złomu w ilości nie przekraczającej 2%.

W11 – Paczki mechaniczne prasowane z blach, taśm o maksymalnych wymiarach 1500x800x800 mm. Dopuszcza się zanieczyszczenia niemetaliczne nie dające się oddzielić w czasie przerobu złomu w ilości nie przekraczającej 3%.

W12 – Brykiety z wiórów. Dopuszcza się zanieczyszczenia niemetaliczne nie dające się oddzielić w czasie przerobu złomu w ilości nie przekraczającej 3%.

W13 – Wióry luzem oraz złom drobny o długości do 150mm. Dopuszcza się zanieczyszczenia niemetaliczne nie dające się oddzielić w czasie przerobu złomu w ilości nie przekraczającej 3%.

W14 – Odpady z hali odlewniczej, które nie wymagają przerobu o maksymalnej wielkości 1200x250x250mm. Dopuszcza się zanieczyszczenia niemetaliczne nie dające się oddzielić w czasie przerobu złomu w ilości nie przekraczającej 5%.

W15 – Skrzepy stalowe przerobione mechanicznie o maksymalnej wielkości 800mm. Dopuszcza się zanieczyszczenia żużlem nie przekraczające 10%.

W16 – Złom wielkopiecowy (kawałki i wióry, o maksymalnej wielkości do 150x150x150mm. Dopuszczalne zanieczyszczenia niemetaliczne nie dające się oddzielić w czasie przerobu złomu nie może przekraczać 1,5 %.

W17 – Liny stalowe o różnej długości. Dopuszczalne zanieczyszczenia niemetaliczne nie dające się oddzielić w czasie przerobu złomu nie może przekraczać 3%.

Złom strzępiony o maksymalnej wielkości do 200mm, bez dopuszczalnej ilości zanieczyszczeń.