Złom niewsadowy

Złom niewsadowy

Złom niewsadowy jest rodzajem złomu nienadającym się bezpośredniego wykorzystania w procesie stalowniczym. Wymaga on przerobu mechanicznego lub ręcznego w celu uzyskania odpowiednich wymiarów, formy i masy, jak również usunięcia zanieczyszczeń niemetalicznych i...
złom stalowy wsadowy

złom stalowy wsadowy

Złom stalowy wsadowy jest typem złomu przeznaczonym do bezpośredniego wykorzystania w procesie stalowniczym. W zależności od postaci złomu, jego wymiarów i zanieczyszczenia jest on dzielony na poszczególne klasy, które określają jego wykorzystanie w procesie...
Surowiec wtórny co to jest?

Surowiec wtórny co to jest?

Surowiec – materiał przeznaczony do dalszej przeróbki. Surowce są produktami przemysłu wydobywczego, rolnictwa, leśnictwa lub powstają w wyniku przerobu odpadów. Surowce wtórne to odpady produkcyjne lub zużyte produkty nadające się do ponownego przerobu. Wyczerpywanie...